AMW - Odzież robocza
 


:: OFERTA ::

odzież reklamowa

Maski i filtry

Ochrona dróg oddechowych

Zanieczyszczenia powietrza wchłaniane przez drogi oddechowe należą do trzeciej, najwyższej kategorii ryzyka w środowisku pracy. Na szczęście, szkodliwe oddziaływanie zanieczyszczeń możemy zniwelować w prosty sposób. Wystarczy, że zaopatrzymy się w odpowiednie maski ochronne i filtry.

Stosowanie ochrony dróg oddechowych jest absolutnie konieczne w sytuacji, gdy stężenie niebezpiecznych substancji w powietrzu przekracza dopuszczalne normy, a także gdy wdychane powietrze zawiera mniej niż 17% tlenu bądź jego temperatura jest zbyt wysoka.

Dysponujemy pełnotwarzowymi, panoramicznymi maskami oddechowymi o dużym polu widzenia, umożliwiającymi sprawne funkcjonowanie w rozmaitym środowisku pracy. W ofercie znajdą Państwo również półmaski oraz profesjonalne filtry i pochłaniacze, które niwelują oddziaływanie szkodliwych substancji oraz wpływają na polepszenie higieny i czystości pomieszczeń.

MASKI
m8100_-_uranus.png
PÓŁMASKI
polmaski.png
FILTRY I POCHŁANIACZE
m8000_a2b2e2k2p3.png