AMW - Odzież robocza
 


:: OFERTA ::

odzież reklamowa
Klasyfikacja odnosząca się do stosowania pochłaniaczy
Filtry przeciwgazowe i przeciwparowe kod koloru Rodzaj zabezpieczenia
Typ A Gazy i opary organiczne, których punkt wrzenia jest
Typ B Gazy i opary nieorganiczne za wyjątkiem tlenku węgla
Typ E Dwutlenek siarki i niektóre kwaśne gazy I pary
Typ K Amoniak i niektóre pochodne amidu

Dotyczy norm EN 136 EN 140 EN 141 EN 143 EN 149 EN 405

Klasy absorpcji pochłaniaczy gazowych i oparów
Klasa 1 Pochłaniacz o małej zdolności absorpcji (stężenie obj. zanieczyszczenia od 0.1% lug 1000ppm)
Klasa 2 Pochłaniacz o średniej zdolności absorpcji (stężenie obj. zanieczyszczenia < od 0.5% lug 5000ppm)
Klasa 3 Pochłaniacz o dużej zdolności absorpcji (stężenie obj. zanieczyszczenia < od 1.0% lug 10000ppm)

ppm: 1 część zanieczyszczenia na 1 milion części ośrodka dyspersyjnego

Dotyczy norm EN 136 EN 140 EN 141 EN 143 EN 149 EN 405