AMW - Odzież robocza
 


:: OFERTA ::

odzież reklamowa
AMW 4 WORKERS oświadcza, że:

Witryna www.amw.biz.pl jest udostępniana na warunkach opisanych poniżej, z dodatkowymi zastrzeżeniami zawartymi w dokumencie Prawa autorskie.

Witryna www.amw.biz.pl jest dostępna w takim stanie w jakim Użytkownik ją otrzymuje z serwera obsługującego i ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. Właściciel Witryny, AMW 4 WORKERS nie udziela żadnych gwarancji co do dostępności serwisu,
która może być ograniczona lub przerwana w dowolnej chwili bez powiadamiania Użytkownika.

AMW 4 WORKERS. nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w witrynie, w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych działań Użytkowników.

AMW 4 WORKERS zastrzega sobie prawo zmiany zawartości Witryny w każdej chwili przez wyłączanie stron wcześniej dostępnych i włączanie nowych stron bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Witryny.

AMW 4 WORKERS. nie bierze żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas przeglądania stron Witryny www.amw.biz.pl. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Witryny, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Witrynie ponosi Użytkownik. W celu poprawienia funkcjonalności Witryny istnieje prawdopodobieństwo zamieszczania odwołań hipertekstowych do zasobów internetowych podmiotów trzecich. W takim przypadku Użytkownik powinien zapoznać się z ograniczeniami prawnymi mającymi zastosowanie dla tych zasobów.

Żadna z informacji zamieszczonych w Witrynie www.amw.biz.pl, w szczególności dotycząca usług świadczonych przez AMW 4 WORKERS, nie stanowi oferty AMW 4 WORKERS.