Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    separator     masz pytanie
zadzwoń
512 315 313     separator

Artykuły BHP wymagane przy pracy na wysokości

Jak bezpiecznie pracować na wysokości?

Pod pojęciem prac na wysokości rozumie się wszelkie prace wykonywane na wysokości min. 1 m nad poziomem ziemi lub podłogi. Należą one do prac o wysokim ryzyku i nie mogą być wykonywane przez każdego. Pracownik, zanim przystąpi do wykonywania obowiązków, musi spełnić wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Według obowiązującego stanu prawnego prace wysokościowe mogą wykonywać jedynie osoby posiadające ważne orzeczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania powierzonych zadań na wysokości. Przepisy wymagają również wyznaczenia odpowiednich osób, które będą prowadzić nadzór nad robotami. Konieczne jest również udzielenie pracownikowi odpowiedniego instruktażu oraz wyposażenie go w niezbędne środki ochrony indywidualnej.

Jakie artykuły BHP są wymagane do pracy na wysokości?

Przez środki zabezpieczające rozumiemy przedmioty zapewniające skuteczną asekurację, a w razie konieczności, także ewakuację pracowników. Osoba oddelegowana do prac wysokościowych, musi zostać wyposażona w zestaw do pracy na wysokości, który można zakupić np. w firmie AMW. W skład takiego zestawu wchodzą następujące elementy:

  • hełm ochronny;
  • szelki bezpieczeństwa z punktami zaczepowymi, składające się z pasa, taśm i klamer;
  • amortyzator;
  • linki bezpieczeństwa z zatrzaśnikami stalowymi;
  • urządzenia samohamowne.

 

 

Artykuły do pracy na wysokości

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy zlecającym prace na wysokości?

Wszystkie artykuły BHP wykorzystywane w pracach na wysokości muszą spełniać obowiązujące  normy. Na pracodawcy ciąży odpowiedzialność za bezpieczeństwo wykonywanej pracy, w szczególności przygotowanie miejsca pracy i zapewnienie pracownikowi odpowiedniego wyposażenia. Praca na wysokości jest bardzo niebezpieczna, dlatego, oprócz środków ochrony indywidualnej, należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie techniczne, tj. drabiny, balustrady, rusztowania, siatki ochronne.