Telefon   512 315 313

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Kategorie odzieży ochronnej

Odzież ochronna zabezpiecza pracownika przed potencjalnymi zagrożeniami występującymi w danym stanowisku pracy, np. ogniem, wysoką lub niską temperaturą, środkami chemicznymi, wilgocią, prądem elektrycznym, zagrożeniami biologicznymi lub mechanicznymi. Jest wymagana wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko zranienia ciała lub przeniknięcia przez skórę szkodliwych substancji. Wszelkie kwestie związane z odzieżą ochronną regulowane są przez unijną dyrektywę 89/686/EWG z 21 grudnia 1989 r. To właśnie ten dokument wprowadził podział środków ochrony indywidualnej na trzy grupy. Poznaj specyfikę kategorii odzieży ochronnej.

Odzież ochronna: kategoria I

Jest to odzież ochronna, która chroni przed minimalnymi zagrożeniami. Do tej kategorii zaliczamy m.in. odzież roboczą, wykonaną z tkanin trudnopalnych, kwasoodpornych czy pyłochłonnych. Tego typu ubrania nie podlegają ocenie zgodności przez jednostki notyfikowane. Odzież ochronna I kategorii chroni przed następującymi czynnikami:

 • warunki pogodowe, np. deszcz, niska temperatura,
 • powierzchniowe uszkodzenia mechaniczne,
 • zabrudzenia (nieszkodliwe dla zdrowia),
 • niewielkie zagrożenia wynikające z wysokiej temperatury lub gorąca.

Odzież ochronna: kategoria II

Do tej kategorii zaliczamy odzież, która zabezpiecza przed konkretnymi czynnikami, które jednak nie powodują trwałego uszczerbku na zdrowiu i nie stanowią zagrożenia życia. Jest to m.in.:

 • odzież ostrzegawcza,
 • odzież dla spawaczy i pracowników wykonujących czynności pokrewne,
 • odzież chroniąca przed substancjami chemicznymi,
 • odzież odporna na przecięcia.

Odzież ochronna: kategoria III

Jest to specjalistyczna odzież ochronna, która ma na celu zabezpieczenie pracowników przed czynnikami stwarzającymi wysokie zagrożenie dla zdrowia lub życia. Do tej kategorii zaliczamy:

 • odzież zabezpieczającą przed bardzo wysokimi temperaturami (poniżej 50°C),
 • odzież do pracy pod wysokim napięciem,
 • odzież zabezpieczającą przed działaniem strumienia pod wysokim ciśnieniem,
 • odzież przeciwchemiczną,
 • odzież chroniącą przed promieniowaniem jonizującym, płomieniem i temperaturą powyżej 100°C,
 • odzież chroniącą przed rozpryskami gorących substancji,
 • środki chroniące przed upadkiem z wysokości.